Zorgeloos gienieten van uw zwembad!

Aanleg

Het aanleggen van een nieuw zwembad is een veelomvattend project. Een goede voorbereiding is vereist om uw project succesvol en probleemloos te laten verlopen.
Door onze jarenlange ervaring en expertise zal de aanleg uw nieuwe zwembad bij ons in goede handen zijn.

Wanneer u een zwembad wilt aanleggen is vergunningsaanvraag een veel gevallen een onderdeel van het voortraject. Voor het verkrijgen van deze vergunning bij de gemeente, zijn factoren als, onder andere het bestemmingsplan van uw perceel van belang.

Het gehele traject kan maximaal 12 weken in beslag nemen, totdat de gemeente definitief overgaat tot het al dan niet verstrekken van een vergunning voor de aanleg van uw zwembad.